Tarihçe

Seyitömer Höyüğü, Kütahya il merkezinin 25km. kuzeybatısında, Seyitömer Linyit İşletmesi Müessese Müdürlüğü (SLİ) rezerv sahasında, eski Seyitömer Kasabası’nın bulunduğu alan içerisinde yer almaktadır.

150x140m. ölçülerinde olan höyüğün orijinal yüksekliği 23,5m.’dir. Höyüğün altında bulunan 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilebilmesi amacıyla, 1989 yılından itibaren ilk yıl Eskişehir Müzesi Müdürlüğü, 1990-1995 yıllarında Afyon Müzesi Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bir süre ara verilen kazı çalışmaları 2006 yılında, Prof. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında, Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yeniden başlatılmıştır.

2006-2010 yılı kazı sezonları arasında tespit edilen stratigrafi aşağıdaki gibidir:

I.  Tabaka (Roma Dönemi).

II. Tabaka (Hellenistik Dönem: M.Ö. 334-30)

II-A: Geç Evre.

II-B: Erken Evre.

III.  Tabaka (Akhaemenid Dönem: M.Ö. 500-334)

III-A: M.Ö. 4. yüzyıl (400-334)

III-B: M.Ö. 5. yüzyıl.

IV. Tabaka (Orta Tunç Çağ)

            IV-A: Geç Evre: (M.Ö. 1750-1700)

            IV-B: Orta Evre: (M.Ö. 1790-1750)

            IV-C: Erke Evre: (M.Ö. 20. yüzyıl-19. yüzyıl)

V. Tabaka (Erken Tunç Çağ: M.Ö. 3000-2000)

            V-A: Erken Tunç Çağ III 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2015, Çarşamba